Sustavi i certifikati

Politika kvalitete


Polazeći od činjenice da je ključ uspjeha kvaliteta i da kvalitetu čine ljudi, politika je kvalitete u Stridon prometu d.o.o. da sve svoje aktivnosti usmjeri potrebama kupca. Politika kvalitete društva izvorište je na kojemu smo izgradili i stalno unapređujemo svoj sustav kvalitete, zbog čega ona sadrži sve ono što smatramo najvažnijim elementima naše ukupne poslovne strategije:


1. ODGOVORNOST UPRAVE ‒ Uprava društva snosi odgovornost za uvođenje i primjenu sustava kvalitete. Odluka o uvođenju i primjeni sustava kvalitete izraz je naše ukupne poslovne filozofije te izraz trajne opredijeljenosti za poslovanje prema načelima međunarodnih normi.

2. ZADOVOLJNI KUPCI ‒ Jedina objektivna mjera kvalitete naših proizvoda i usluga jesu ‒ naši kupci. Tu smo da udovoljimo njihovim zahtjevima i potrebama. Zadovoljni kupci jamstvo su našeg opstanka i poslovnog uspjeha. Svojom obvezom smatramo učiniti sve što je potrebno kako bi kupci bili zadovoljni, zbog čega stalno razvijamo proizvode koji odgovaraju specificiranim zahtjevima današnjeg kupca.

3. PROCES STALNE PROVJERE DOBAVLJAČA – Neprekidno provjeravamo kvalitetu svojih dobavljača, odnosno kvalitetu plasiranih proizvoda. Želimo da svaki naš dobavljač bude dugoročno naš partner, na obostrano zadovoljstvo.

4. PROCES STALNOG UNAPREĐENJA ‒ Sve poslovne procese vodimo prema propisanim postupcima, ali uvijek i iznova promišljamo o tome je li to najbolji način i kako možemo neke procese pojednostavniti i poboljšati, ubrzati i biti što fleksibilniji na tržištu. Doprinos zaposlenika iznimno je važan, zbog toga svačiji glas slušamo pozorno kako bismo svaki dan napravili korak naprijed.

5. TEHNOLOŠKA I RADNA DISCIPLINA ‒ Ono što nas razlikuje od konkurencije je stručno, osposobljeno i motivirano osoblje te besprijekorna tehnološka i radna disciplina.

6. BRIGA ZA OKOLIŠ ‒ Poštujemo stajalište da bez odgovornog ponašanja prema okolišu nema održivog razvoja. U našem poslovanju posve smo usvojili zakonske kriterije koji se odnose na zaštitu okoliša. Svoje materijalne resurse razvijamo tako da ne utječu štetno na okoliš, a ljudske potencijale usmjeravamo na odgovoran odnos prema okolišu.

 

Sustavi kvalitete i certifikati


Poslovanje, poslovni procesi i proizvodi Stridon prometa d.o.o. zasnovani su na načelima sustava upravljanja kvalitetom, HACCP načelima i primjeni dobre trgovačke (proizvođačke) prakse.

Zadovoljstvo kupaca i potrošača glavna je naša opredijeljenost.

Zahtijevamo visoke higijenske standarde osoblja, radnih prostorija i opreme.

Kliknite kako bi ste otvorili certifikat.